Biodiversiteit en insecten bij landschapspakketten

Organisatie: Stichting IKL
Datum: 27-06-2019
Begintijd: 14:00
Eindtijd: 17:00
Instructeur: Larse Claessens
Gemeente: Maasgouw
Locatie: Ohé en Laak

Voor dit evenement is aanmelden niet mogelijk.

Omschrijving

Op 27 juni organiseren wij een veldbijeenkomst biodiversiteit en insecten bij landschapspakketten.

In deze bijeenkomst zullen we gaan bekijken hoe het soortenrijkdom in het landschap gestimuleerd kan worden.

Meer informatie en aanmelden kan via www.natuurrijklimburg.nl

NB: Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met steun van het ELFPO
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in
zijn platteland”